Beslut från stämman

  • Tider för älgjakten lör 4 sep - 6 sep, 9 - 12 sep och därefter helger
  • Jakt under veckor med anmälan senast 12 dagen före får ske från Oktober
  • Sista anmälan till älgjakten sker söndag 29 aug 15:00 i slakthuset, ta med arrendebevis och skjutintyg
  • Möjlighet att ta in hundförare och hund utifrån på helger då ingen tillgång till egna hundförare. Inhyrd hundförare får ingen köttilldelning och behöver ej betala någon avgift.
  • Gästkort pris höjs till 150:-. Älg och småvilt detsamma som tidigare: 500:- respektive 300:-

Fjolårets protokoll finns upplagt under dokument.