Info efter styrelsemöte

  • Årsmöte 10/8 19:00 Idrottsgården
  • I år skall alla jägare som arrenderar mark visa upp intyg på arrendet när ni löser jaktkort
»
Author's profile picture vvo

Inför jakten

  • Träffas på IG 05:00 på måndag
  • Tilldelning 5+5
»
Author's profile picture vvo

Ingen gemensam skjutning i år

/ Styrelsen

»
Author's profile picture vvo

Årsmöte

Torsdag 13/8 19:00 Idrottsgården

»
Author's profile picture vvo

Protokoll årsstämma 2018 och 2019

Finns nu under dokument

»
Author's profile picture vvo

Höjdpunkter från årsstämman 2019

  • Ny kassör Lars Ryttinger
  • Älgjakt första måndagen i september och pågår hela veckan 2-8, 1-3 oktober samt helger.
  • Arbetsdag 17 aug 09:00, träffas vid slakthuset.
  • Sista anmälan inför jakten 25 aug 15:00 Håkans stuga.
  • Gemensam skjutning Bredåker älgbana ska ordnas.
»
Author's profile picture vvo

Årsmöte

Måndag 27/5 19:00 Idrottsgården

»
Author's profile picture vvo

Efter årsmötet

Några punkter från mötet:*Jakt i reservatet är ej att rekommendera med hänsyn för boende i området!

»
Author's profile picture vvo

Årsmöte nytt datum

31/5 19:00 Idrottsgården.

»
Author's profile picture vvo

Inbetalning

Betala jaktkortet till plusgiro 4013164-1. Jaktledarna ansvarar för att kolla upp godkänt skjutprov samt att jaktkort är betalt vid jaktens start.

500 kr för älgjakt, 300 för småvilt  

Glöm ej att betala in 800 kr för kylanläggning till jaktkassan ! Märk inbetalningen med kylrum

»
Author's profile picture vvo