Protokoll

Protokoll från årsmöte finns nu upplagt under dokument.

»
Author's profile picture vvo

Beslut från stämman

Beslut från stämman:

»
Author's profile picture vvo

Årsmöte

Årsmötet flyttat till 17/8 19:00 på Idrottsgården

»
Author's profile picture vvo

Info efter styrelsemöte

  • Årsmöte 10/8 19:00 Idrottsgården
  • I år skall alla jägare som arrenderar mark visa upp intyg på arrendet när ni löser jaktkort
»
Author's profile picture vvo

Inför jakten

  • Träffas på IG 05:00 på måndag
  • Tilldelning 5+5
»
Author's profile picture vvo

Ingen gemensam skjutning i år

/ Styrelsen

»
Author's profile picture vvo

Årsmöte

Torsdag 13/8 19:00 Idrottsgården

»
Author's profile picture vvo

Protokoll årsstämma 2018 och 2019

Finns nu under dokument

»
Author's profile picture vvo

Höjdpunkter från årsstämman 2019

  • Ny kassör Lars Ryttinger
  • Älgjakt första måndagen i september och pågår hela veckan 2-8, 1-3 oktober samt helger.
  • Arbetsdag 17 aug 09:00, träffas vid slakthuset.
  • Sista anmälan inför jakten 25 aug 15:00 Håkans stuga.
  • Gemensam skjutning Bredåker älgbana ska ordnas.
»
Author's profile picture vvo

Årsmöte

Måndag 27/5 19:00 Idrottsgården

»
Author's profile picture vvo