Höjdpunkter från årsstämman 2019

  • Ny kassör Lars Ryttinger
  • Älgjakt första måndagen i september och pågår hela veckan 2-8, 1-3 oktober samt helger.
  • Arbetsdag 17 aug 09:00, träffas vid slakthuset.
  • Sista anmälan inför jakten 25 aug 15:00 Håkans stuga.
  • Gemensam skjutning Bredåker älgbana ska ordnas.