Efter årsmötet

Några punkter från mötet:*Jakt i reservatet är ej att rekommendera med hänsyn för boende i området!

  • Tider för gemensam älgjakt: Alla helger samt 3-4 sep, 6-7 sep och 5 okt. Alla tider finns inlagda i kalendern här på hemsidan.
  • Arbetsdag samt sista anmälan inför älgjakt sker den 26 aug 09:00. Träff vid slakthuset.
  • Nya medlemmar i jaktlaget betalar en engångssumma på 1500:- för utlägg av kylanläggning och slakthus.
  • Jaktkort betalas in på plusgiro 4013164-1 senast 19 aug för att få jaktkort utskrivet helgen efter den 26e. Detta för att kassören ska ha tid på sig att skriva ut lista på inbetalningar. Priser som tidigare 500 kr för älgjakt och 300 för småvilt.
  • Jaktledarna ansvarar som vanligt för att kolla upp godkänt skjutprov samt att jaktkort är betalt vid jaktens start.
  • Älgjakt under veckotid meddelas som vanligt senast kl 12 dagen före så att alla som vill vara med har en chans. Nytt är att skytten alltid får del i kalv som skjuts. Resterande delar av kalven delas enl kalvlista. Gemensamt beslut tas av jaktlaget när “veckojakt” är tillåten.
  • Nästa årsstämma blir sannolikt i maj 2019. Exakt datum och tid meddelas av styrelsen på sms-lista och på hemsidan.