Inbetalning

Betala jaktkortet till plusgiro 4013164-1. Jaktledarna ansvarar för att kolla upp godkänt skjutprov samt att jaktkort är betalt vid jaktens start.

500 kr för älgjakt, 300 för småvilt  

Glöm ej att betala in 800 kr för kylanläggning till jaktkassan ! Märk inbetalningen med kylrum