Hålltider

Enl beslut på stämma så är viktiga tider inlagda i kalender (se menyn).

Arbetsdag 12/13 aug 09:00 Älgjakt 4-5,7-10 sep Älgjakt 12-15 okt Årsstämma 28 maj 2018 19:00