Efter årsmötet sammandrag

  • Kallelse till årsmöte kommer inte längre att annonseras i NSD och Kuriren utan nästa årsmöte bestäms på mötet.
  • Datum och tid för nästa årsmöte, arbetsdag, träff innan jakt samt jaktstart hittas till höger på sidan under “Händelser”. Efter jaktens start jagar vi endast helger. Inget uppehåll för brunst.
  • Jaktkort betalas inte längre kontant utan istället på plusgiro 4013164-1. Jaktledarna ansvarar för att kolla upp godkänt skjutprov samt att jaktkort är betalt vid jaktens start.
  • Staffan Rutqvist ny ordförande.
  • Vi behöver kolla upp kylanläggning och bättre lås till slakthuset.
  • Folk som tränar sina hundar på våra marker som inte ingår i laget bör avvisas från skogen vänligt men bestämt. Hela protokollet finns under kontaktlista & dokument.