Efter årsmötet

Några punkter från mötet:*Jakt i reservatet är ej att rekommendera med hänsyn för boende i området!

»
Author's profile picture vvo

Årsmöte nytt datum

31/5 19:00 Idrottsgården.

»
Author's profile picture vvo

Inbetalning

Betala jaktkortet till plusgiro 4013164-1. Jaktledarna ansvarar för att kolla upp godkänt skjutprov samt att jaktkort är betalt vid jaktens start.

500 kr för älgjakt, 300 för småvilt  

Glöm ej att betala in 800 kr för kylanläggning till jaktkassan ! Märk inbetalningen med kylrum

»
Author's profile picture vvo

Hålltider

Enl beslut på stämma så är viktiga tider inlagda i kalender (se menyn).

Arbetsdag 12/13 aug 09:00 Älgjakt 4-5,7-10 sep Älgjakt 12-15 okt Årsstämma 28 maj 2018 19:00

»
Author's profile picture vvo

Protokoll från 2016 årsstämma

Finns nu under kontaktlista och dokument i menyn

»
Author's profile picture vvo

Årsmötet flyttat

Till 22 maj 19:00

»
Author's profile picture vvo

Arbetsdag

»
Author's profile picture vvo

Info efter årsmöte

  • Arbetsdag 15 augusti 09:00. Samling slakthuset.
  • Jakten börjar fredag 16 september och därefter jagas helger förutom då annat anges under händelser (till höger på sidan).
  • Betala jaktkortet till plusgiro 4013164-1. Jaktledarna ansvarar för att kolla upp godkänt skjutprov samt att jaktkort är betalt vid jaktens start.500 kr för älgjakt, 300 kr för småvilt.
  • Jägarrådet powerpoint finns under kontaktlista & dokument.
»
Author's profile picture vvo

Årsmöte

Årsmöte 29 maj 18:00 idrottsgården. Protokoll från stämmor, extrastämmor och jägarråd har lags upp under kontaktlista och dokument. Några bilder från 2014 och 2015 finns upplagda under bilder. Har ni någon bra bild, skicka så lägger jag upp!

»
Author's profile picture vvo

Nyheter

Årsmöte 29 maj 18:00 idrottsgården. Protokoll från stämmor, extrastämmor och jägarråd har lags upp under kontaktlista och dokument. Några bilder från 2014 och 2015 finns upplagda under bilder. Har ni någon bra bild, skicka så lägger jag upp!

»
Author's profile picture vvo